اصول اولیه طراحی شبکه های رایانه ای – بخش اول

استاندارد های اجرایی دیتاسنتر – سقف و کف کاذب

معرفی سیم و کابل نسوز سیلیکونی و قابلیتی های آن

مشاوره ، اجرا و پیاده سازی مراکز داده بخش اول