مرکز داده سازمان بورس و اوراق بهادار

پیاده سازی و راه اندازی مرکز داده شارع دو

مرکز داده شرکت پست ،مرکز فناوری اطلاعات

دوربین مدار بسته شعب استان گلستان بانک ملت

دوربین مدار بسته شعب استان کرمانشاه بانک ملت

دوربین مدار بسته زندان استان کرمانشاه

دوربین مدار بسته پژوهشگاه باقرالعلوم

دوربین مدار بسته شعب استان تهران بانک سپه

شبکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات