پروژه شبکه فیبر نوری مراکز مخابراتی

مشخصات پروژه کارفرما : شرکت مخابرات تهران

آدرس : خیابان شهید بهشتی

نماینده کارفرما : دایره مدیریت شبکه استان تهران
مشخصات فنی پروژه محل اجرای پروژه : تهران

سایر مشخصات : بهینه سازی ومدیریت یک پارچه فیبر نوری برای مخابرات استان تهران  (۸ مرکز)

زمان شروع : سال 88 الی 90

زمان کامل اجرای پروژه : 6 ماه برای 8 مرکز

مستندات وفعالیت ها مستندات : آدرس دهی مسیر فیبرها بین اتاقهای کابل و دیتا و مراکز سوچینگ

خدمات و فعالیت های ارائه شده : در پروژه شبکه فیبر نوری مراکز مخابراتی خدمات زیر ارائه گردید:

·اجرای بستر جداگانه جهت پچ کوردهای سالن پی سی ام. کوتاه نمودن وآرایش پچ کوردها به همراه آدرس دهی دقیق.

·ایجاد مسیر تلفیقی داکت و لدر و ارائه راهکاری متفاوت

·داکت کشی در طول سالن جهت ایزوله نمودن پچ کوردهای سیستم های انتقالی

·عبور پچ کوردها ازداکت و اندازه نمودن و فرم دادن

·برگردان سیستم های SDH و PDH بر روی پچ کوردهای جدید

·آدرس دهی و مشخص نمودن مسیر فیبر ها

توضیحات Clean Up    این پروژه برای توسعه و ایجاد شبکه FTTx    بسترهای متفاوتی ایجاد میکند.

بازگشت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانه درباره ماتماس با ما