پروژه شبکه فیبر نوری مراکز مخابراتی

پروژه شبکه فیبر نوری مراکز مخابراتی

مشخصات پروژه کارفرما : شرکت مخابرات تهران

آدرس : خیابان شهید بهشتی

نماینده کارفرما : دایره مدیریت شبکه استان تهران
مشخصات فنی پروژه محل اجرای پروژه : تهران

سایر مشخصات : بهينه سازي ومديريت يك پارچه فيبر نوري براي مخابرات استان تهران  (۸ مرکز)

زمان شروع : سال 88 الی 90

زمان کامل اجرای پروژه : 6 ماه برای 8 مرکز

مستندات وفعالیت ها مستندات : آدرس دهی مسیر فیبرها بین اتاقهای کابل و دیتا و مراکز سوچینگ

خدمات و فعالیت های ارائه شده : در پروژه شبکه فیبر نوری مراکز مخابراتی خدمات زیر ارائه گردید:

·اجرای بستر جداگانه جهت پچ کوردهای سالن پی سی ام. کوتاه نمودن وآرایش پچ کوردها به همراه آدرس دهی دقیق.

·ایجاد مسیر تلفیقی داکت و لدر و ارائه راهکاری متفاوت

·داكت كشي در طول سالن جهت ايزوله نمودن پچ كوردهاي سيستم هاي انتقالي

·عبور پچ كوردها ازداكت و اندازه نمودن و فرم دادن

·برگردان سيستم هاي SDH و PDH بر روي پچ كوردهاي جديد

·آدرس دهي و مشخص نمودن مسير فيبر ها

توضیحات Clean Up    این پروژه برای توسعه و ایجاد شبکه FTTx    بسترهای متفاوتی ایجاد میکند.

بازگشت

خانه درباره ماتماس با ما