مشاوره ،طراحی و تهیه مستندات و برگزاری مناقصه شبکه پسیو سازمان نظام پزشکی کل کشور

مشخصات پروژه

کارفرما :سازمان نظام پزشکی کل کشور
آدرس : خیابان امیر آباد شمالی ، ساختمان سازمان نظام پزشکی

مشخصات فنی پروژه

محل اجرای پروژه : خیابان امیر آباد شمالی
سایر مشخصات :
زمان شروع :1387
زمان کامل اجرای پروژه :1388

مستندات و فعالیت ها

مستندات :
خدمات و فعالیت های ارائه شده:
1-    طراحی و انتخاب تجهیزات شبکه کامپیوتری ، برق و تلفن و ارتباط رادیویی از ساختمان مرکزی سازمان  با سایر ساختمان های زیر مجموعه و طراحی سیستم IP تلفنی برای داخل سازمان و همچنین کلیه مراکز استانها
2-    تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه
3-    انتخاب پیمانکار و تهیه قرارداد نصب و راه اندازی
4-    نظارت بر اجرای کامل پیمانکار و تحویل پروژه و تایید صورتحساب های پیمانکاردر این پروژه نیز طبق روال کلی شرکت در ابتدا برای تکمیل فاز شناخت اقدام گردید و کارشناسان با حضور در جلسات مشترک با کارفرما نیاز اصلی سازمان را مشخص و نسبت به تهیه RFP اقدام نموده اند .
پس از تاییدکارفرما  اقدامات لازم جهت تهیه استاد مناقصه مطابق با قوانین جاری کشور و استانداردهای شبکه انجام گردید که پس از مراحل اولیه آگهی و توزیع استناد مناقصه و برگزاری جلسه توجیحی برای پیمانکاران و بررسی اسناد ارائه شده  ، پیمانکار مناسب جهت پیاده سازی شبکه مورد نظر انتخاب و برای انعقاد قرارداد به کارفرما معرفی گردید.
همزمان با استارت کار توسط پیمانکار تیم نظارت این شرکت در محل پروژه مستقر گردیده و تا اتمام و تست و تحویل نهایی پروژه نسبت به کنترل کیفیت تجهیزات و نحوه پیاده سازی آنها نظارت کامل داشته و با ارائه گزارشات منظم و دقیق به کارفرما موفق به تکمیل و تحویل کامل پروژه و جلب رضایت کامل ایشان گردیده اند.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانه درباره ماتماس با ما