سایر پروژ‌ه‌های پسیو فیبرنوری

سایر پروژ‌ه‌های پسیو فیبرنوری

سایر پروژ‌ه‌های پسیو فیبرنوری *       طراحي و اجراي شبكه فيبرنوري و كابلي مركز شهيد قديري نيروي هوايي سپاه(25 کیلومتر)

*      طراحي و اجراي شبكه فيبرنوري دانشگاه شاهد(18 کیلومتر)

*      طراحي و اجراي شبكه فيبرنوري ستاد نيروي هوايي سپاه (15 کیلومتر)

*      طراحي و اجراي شبكه فيبرنوري و كابلي ترابري نيروي زميني سپاه(12 کیلومتر)

*      طراحي و اجراي شبكه  فیبر نوری فرماندهی آماد و پشتبانی سپاه(9.5 کیلومتر)

*      طراحي و اجراي شبكه فيبر نوري پادگان هوایی قدر(5 کیلومتر)

*      طراحي و اجرای شبکه فيبر نوري  و عیب یابی شبکه فیبر قدیم و طراحی و نصب تجهیزات Active کارخانه آلومینیوم اراک(3 کیلومتر)

*      اجراي رك توزيع فيبر نوري و بستر سازي اتاق كابل مخابرات استان خوزستان(3 کیلومتر)

*      بهينه سازي ومديريت يك پارچه فيبر نوري براي 15 سايت مخابرات استان آذربايجان شرقي(3 کیلومتر)

بازگشت

خانه درباره ماتماس با ما