شرکت پارسیان شبکه با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه های مختلف فروش تجهیزات ، طراحی ، مشاوره و اجرای خدمات زیر در حال فعالیت می باشد:
خدمات:
– طراحی ، مشاوره و اجرای خدمات کابل کشی شبکه
– طراحی ، مشاوره و اجرای خدمات مراکز داده
– طراحی ، مشاوره و اجرای خدمات دوربین مدار بسته
– طراحی ، مشاوره و اجرای خدمات سیستم اعلان حریق

فروش:
– تجهیزات Helukabel
– تجهیزات Vecow
– تجهیزات Efapel
– تجهیزات ۲Mkablo
– تجهیزات Umbo