تست فلوک کابل های شبکه Twisted Pair – بخش اول

در تست و تحلیل کابل های شبکه توسط دستگاه فلوک مفاهیم مختلفی مطرح می گردند. از این مفاهیم در تعریف شاخص¬های ارزیابی کیفیت کابل و اجرای آن استفاده می¬شود. در این مقاله سعی شده است اصطلاحات و مفاهیمی که در روند انجام تست فلوک با آن برخورد میکنیم بررسی شده و شرح داده شوند.

1- ماژول مناسب :

از آنجا که دستگاه تستر شرکت فلوک یک دستگاه ماژولار میباشد، برای انجام هر تست باید از ماژول مناسب آن استفاده شود. به عنوان مثال برای تست فلوک کابل های شبکه Twisted Pair از ماژول DSX-5000 Cable Analyzer استفاده میکنیم. این ماژول در شکل زیر نشان داده شده است:

2 – نوع کابل

برای تست فلوک کابل شبکه باید نوع آن را در تنظیمات تست تعیین نماییم. Categoryهای مختلف کابل های شبکه در دستگاه تست فلوک قابل انتخاب هستند. همچنین برای انجام صحیح تست لازم است تمام مسیر کابل و تجهیزات واسط با هم انطباق داشته باشند.

3 – NVP

NVP میزان سرعت نامی انتشار سیگنال در طول کابل را نسبت به سرعت نور نمایش می دهد. با انتخاب نوع کابل مقدار پیش¬فرض برای NVP توسط دستگاه تستر مشخص می¬شود.
برای تعیین مقدار صحیح NVP برای یک کابل نوعی، متراژ معینی از کابل مورد نظر را به دستگاه تستر متصل نمایید و در صفحه¬ی مربوط به NVP گزینه¬ی Measure را انتخاب کنید. سپس مقدار NVP را تغییر دهید تا متراژ اندازه گیری شده با متراژ واقعی کابل تطابق داشته باشد. ترجیحاً بهتر است طول کابل مورد استفاده حداقل 30 متر باشد. با افزایش مقدار NVP طول محاسبه شده برای کابل نیز افزایش می یابد.

4 – تست Shield

در صورتی که از کابل شیلددار استفاده می شود با فعال کردن این گزینه در تنظیمات تست از تست DC برای بررسی پیوستگی و عدم قطعی شیلد و تست AC برای ارزیابی کیفیت ارتباط شیلد استفاده می شود و نتایج آن در گزارش تست منعکس خواهد شد.

5 – Test Limit

این مفهوم، معیار مناسب برای تست کابل مورد نظر را تعیین می کند. در واقع Test Limit مقادیر مشخص شده توسط استانداردها را بر اساس نوع کابل مورد نظر بیان می کند. با انجام تست و مقایسه¬ی مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر Test Limit، شاخص های ارزیابی کیفیت کابل محاسبه می شوند و در قالب منحنی ها و جداول مربوطه ارائه می شوند.
به عنوان مثال Test Limit استاندارد TIA برای کابل Cat 6A و تست Channel با عنوان زیر در تنظیمات تست دستگاه موجود است:

“TIA Cat 6A Channel”

شما میتوانید جهت ارتباط با واحد فنی و فروش شرکت پارسیان شبکه با شماره تلفن های 88764807-021 ، 88752867-021 ، 88506627-021 تماس حاصل فرمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانه درباره ماتماس با ما