تست فلوک کابلهای شبکه Twisted Pair بخش سوم

 

در بخش سوم معرفی مفاهیم و اصطلاحات مربوط به تست فلوک ارتباطات مسی، نتایج مبنی بر دامنه و فرکانس را بررسی می نماییم.

12 –  Insertion Loss
این پارامتر میزان اتلاف قدرت سیگنال را در طول مسیر کابل نشان میدهد. عوامل ایجاد این اتلاف عبارتند از:
•    مقاومت DC سیم مسی و اتصالات
•    امپدانس زوج سیم ها
•    اتلاف انرژی الکتریکی به واسطه ی عایق کابل.

13 –  Return Loss
این پارامتر تفاوت بین قدرت سیگنال ارسال شده و سیگنال انعکاسی میباشد. برخی از مواردی که باعث انعکاس سیگنال میشوند عبارتند از:
•    تغییر امپدانس کابل در طول مسیر
•    تعداد و کیفیت اتصالات مسیر
•    پیچخوردگی کابل

مقدار بالای Return Loss نشان میدهد که کابل مقدار اندکی از سیگنال ارسالی را در جهت عکس انعکاس می دهد. این مشخصه به ویژه در سیستم های سرعت بالا مانند Gigabit Ethernet بسیار مهم است.

14 –  Near-End Crosstalk (NEXT)
این پارامتر میزان میرایی تداخل بین جفت سیم ها را نشان می دهد. در واقع NEXT تفاوت دامنه ی (برحسب dB) سیگنال ارسال شده و تداخل دریافتی روی دیگر جفت سیم ها در انتهای مسیر می باشد. مقادیر بیشتر NEXT بیانگر اختلاف بیشتر بین دامنه ی سیگنال ارسالی و تداخل می باشد، که نشان دهنده ی عملکرد بهتر کابل است.

15 –  PS NEXT
این معیار، میزان تأثیرپذیری یک جفت سیم از ترکیب تداخل دیگر جفت سیم ها را نشان میدهد. در واقع PS NEX تفاوت (بر حسب dB) بین سیگنال تست و تداخل به وجود آمده از سایر جفت سیم ها در یک سر کابل می باشد. دستگاه تستر از مقادیر NEXT برای محاسبه ی پارامتر PS NEXT استفاده میکند.

16 –  ACR-N
متغیر ACR-N در واقع یک نسبت سیگنال به نویز است. این پارامتر مقایسه ی بین دامنه ی سیگنال دریافتی از فرستنده ی واقع در ته کابل و دامنه ی تداخل تولید شده توسط فرستنده واقع در سر کابل می باشد. این مفهوم در شکل زیر نشان داده شده است. دستگاه تستر مقدار معیار ACR-N را توسط اندازه گیری تفاوت بین NEXT و Insertion Loss بر حسب dB محاسبه می کند. مقادیر بزرگ تر ACR-N نشان می دهد سیگنال دریافتی از سیگنال تداخل بزرگ تر است، در نتیجه مقادیر بیشتر ACR-N  به منزله ی عملکرد بهتر کابل است.

17 –  PS ACR-N
این معیار مقایسه ی بین دامنه ی سیگنال های دریافتی از فرستنده ی واقع در انتهای کابل و دامنه ی تداخل ترکیبی تولید شده توسط سیگنال های ارسالی از سر کابل روی دیگر جفت سیم ها می باشد. تستر مقدار PS ACR-N را توسط اندازه گیری تفاوت بین شاخص های PS NEXT و Insertion Loss بر حسب dB محاسبه می کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانه درباره ماتماس با ما