مشاوره و  مدیریت اجرایی اتاق‌های جریان ضعیف ایران مال (ایران مال)

مشخصات پروژه کارفرما : شرکت کیسون

آدرس : منطقه 22 تهران – بازار بزرگ ایران

نماینده کارفرما : مهندس گزانه
مشخصات فنی پروژه محل اجرای پروژه : ایران مال زمان شروع :1397

زمان کامل اجرای پروژه :—

مستندات وفعالیت ها مستندات  این بخش از پروژه شامل :

– مشاوره، بازبینی طراحی و مدیریت تجهیزات اتاق‌های جریان ضعیف ایران مال.

– مشاوره و طراحی کامل دستور کارهای اجرای کف کاذب بالغ بر 200 اتاق برق بازار بزرگ ایران

– بررسی و ارزیابی کیفیت کف کاذب مورد نظر اتاق های برق

– مشاوره و مدیریت طرح بررسی چیدمان تجهیزات و جانمایی داخل اتاق ها

– مشاوره و مدیریت طرح نحوه مدیریت کابلها و نحوه آرایش آنها با توجه به پیچیدگی فضا ها.

– مشاوره و مدیریت طرح مراحل اجرایی و بهره برداری از اتاق های جریان ضعیف

– مشاوره و مدیریت ارتباطات و وابستگی موضوعات اجرایی و فنی در طرح اتـاق

– نظارت بر حسن اجرای عملیات های اجرایی در زیرسیستم های ابنیه، برق، کابل کشی، اعلام و اطفای حریق و …

– نظارت و مدیریت روند اجرایی و تجهیز اتاق های جریان ضعیف توسط تمامی سیستم های مرتبط با اتاق ها

توضیحات با توجه به پیچیدگی و وسعت پروژه ایران مال و همچنین وابستگی تمامی سرویس های بهره بردار به زیرساخت شبکه، جمع بندی، نهایی سازی و راه اندازی اتاق های جریان ضعیف بعنوان نقاط توزیع فرعی/اصلی در شبکه بعنوان قلب بستر شبکه تبدیل گشته است. از طرف دیگر به دلیل تنوع سیستم ها و تکنولوژی ها، تعدد پیمانکاران و زیرسیستم های تابعه، بیش از 10 شرکت و مجموعه مختلف را شامل می گردد.

تعهد و مسئولیت این شرکت، مدیریت ارتباطات، بازبینی طرح ها و بررسی و تایید تطابق تمامی نیازمندی های کلیه ی زیرسیستم های درگیر در این فضا می باشد. آشنایی و اشراف به تمامی سرویس ها و سیستم ها، تجربه کافی در نحوه مدیریت پیمانکاران جزء تا اصلی و همچنین مدیریت صحیح در گردش اسناد فنی و تاییدات مربوطه از نیازمندی های مشاور این بخش بوده است که این شرکت موفق به کسب و ارائه این خدمات در بیش از 200 فضای اتاق جریان ضعیف در سطح مجموعه بازار بزرگ بوده است.

بازگشت

نشست مدیران ایران مال با پارسیان شبکه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانه درباره ماتماس با ما