طراحی ، مشاوره ، پیاده سازی و راه اندازی مرکز داده شارع 2

کارفرما :شرکت ارتباطات زیرساخت
آدرس : خ شیخ بهایی – مرکز مخابرات LCT

مشخصات فنی پروژه

محل اجرای پروژه :  مرکز ارتباطات زیرساخت در راستای طرح توسعه فاز اول مرکز  Colocation کل کشور زمان شروع : 1391
زمان کامل اجرای پروژه :2  ماه

مستندات و فعالیت ها

مستندات :
مستندات این پروژه شامل طراحی کامل طراحی تفصیلی و  مشاوره می باشد.
خدمات و فعالیت های ارائه شده:
خدمات مورد انتظار کارفرما در این پروژه، ارزیابی امکانات و زیر ساخت ها براساس نیازمندی های کلان پروژه و ارائه راهکار ها و طراحی های تفصیلی  در راستای ایجاد و راه اندازی مرکز خدمات داده براساس تکنولوژی های روز دنیا و دستیابی به بالاترین سطح سرویس مورد انتظار  می باشد. در طی این پروژه خدمات زیر به کارفرما ارائه شده است:
–    بررسی، نیازسنجی و مستند سازی طرح معماری داخلی و چیدمان مرکز داده براساس فاز اول و دوم پروژه.
–    مشاوره ، بررسی، محاسبه توان مصرفی و دیماندی، طرح توزیع و توسعه برق مرکز داده در سطح 4/3 افزونگی با توان تقریبی 400 KVA   و جریان 800A  اکتیو در سایت، مطابق با استاندارد TIA942 ، ASHARE و آئین نامه نشریه 110
–    طراحی و تدوین طرح سیستم توزیع برق در سطح مرکز داده منطبق با تجهیزات Rittal  –  و متناسب با توان مصرفی 12KW در هر رک
–    مشاوره، محاسبه و مدل سازی طراحی سیستم سرمایش مرکز داده براساس سیستم INROW –    Rittalبا ظرفیت نهایی 150 KW تبرید در  مرکز داده.
–    مشاوره، طراحی و ایجاد شبکه ساخت یافته بر مبنای تکنولوژی TOR- MPO trunk  بروی بستر CAT 7  و OM4 بالغ بر 5000 متر کابل دیتا با قابلیت دستیابی به  500 پورت  دسترسی 40/100G  بروی بستر نوری مطابق با استاندارد های TIA 942 – TIA/ANSI 568/606/569/598  & …
–    مشاوره و طراحی ساختار سیستم مدیریت هوشمند و کنترل امنیت فیزیکی و دسترسی تلفیقی با قابلیت های برند Schnider/Rittal.

تصاویر پروژه پیاده سازی و راه اندازی مرکز داده شارع دو

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانه درباره ماتماس با ما