سیستم های تأمین برق، ژنراتور و برق بدون وقفه

سیستم توزیع برق در مراکز داده از مهم ترین بخش های طراحی و تجهیز می باشد که از اهمیت به سزایی برخوردار است. طراحی و اجرای سیستم توزیع برق بر اساس استانداردهای موجود مراکز داده انجام می شود. همچنین سطوح افزونگی مورد نیاز و طرح های توسعه سیستم نیز با هدف تأمین نیازمندی ها و کاهش هزینه ها در طراحی ها در نظر گرفته می شود.
با توجه به حساسیت و اهمیت تجهیزات مورد استفاده در مراکز داده، استفاده از سیستم برق بدون وقفه برای مرکز داده ضروری می باشد. همچنین با توجه به اینکه تجهیزات مرکز داده باید به صورت مداوم و پیوسته به کار خود ادامه دهند، از سیستم برق پشتیبان دیزل ژنراتور برای مواقعی استفاده می شود که برق شهر دچار اختلال و قطعی می باشد.
بخش طراحی سیستم توزیع برق مرکز داده شامل موارد زیر می باشد:
•    انجام محاسبات توان مصرفی تجهیزات مورد نظر مرکز داده
•    محاسبه برق دیماندی کل مرکز داده
•    طرح همبندی سیستم توزیع برق
•    محاسبات و طراحی تابلوهای برق
•    محاسبات و طراحی سیستم برق بدون وقفه (UPS)
•    محاسبات و طراحی سیستم برق پشتیبان دیزل ژنراتور
•    محاسبات و طراحی سیستم روشنایی
اجرای سیستم توزیع برق مرکز داده نیز بر اساس طراحی های صورت گرفته و همچنین ملاحظات اجرایی منعکس شده در استانداردهای موجود مراکز داده انجام می شود.
شرکت سامانه های هوشمند پارسیان شبکه با در اختیار داشتن کارشناسان فنی باتجربه و بادانش، در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های توزیع برق مراکز داده فعالیت نموده و آماده همکاری می باشد.

انتخاب درست اولین قدم از یک خرید هوشمندانه است ، برای بهترین انتخاب کارشناسان فنی پارسیان شبکه در کنار شما هستند. شما میتوانید پیش از خرید از خدمات مشاوره رایگان کارشناسان فنی پارسیان استفاده کنید .

تلفن های واحد فنی :  ۲۲۸۸۴۲۶۲ ، ۲۲۸۸۳۳۳۷